måndag 7 maj 2018

Enkät

Den årliga brukarenkäten görs av elever i åk 8 torsdagen den 17/5.

torsdag 26 april 2018

Mobiltelefoner

Vi har utvärderat försöket med att ha mobilförbud på 8:ornas lektioner och kommit fram till att de positiva effekterna gör att vi fortsätter med mobilförbud under lektionstid.
/Arbetslag 8

fredag 20 april 2018

Inför praon

Eleverna som ska ut på prao  har fått information, men för säkerhets skull kommer
följande finnas på elevernas mail också :
- Omdömesblankett som ska lämnas till handledaren på praoplatsen
- checklista inför praon
- allmän praoinformation

måndag 16 april 2018

Schemaändringar

Onsdagen den 9/5 samt onsdagen den 16/5 slutar alla elever på S:t Olof 13.00 på grund rättning av nationella prov.

Fredagen den 18/5 går det årliga S:t Olof-loppet av stapeln. Eleverna samlas 8.30 vid minigolfen i Sigtuna för närvarokontroll. När eleverna gått i mål och prickat av sig avslutas skoldagen.

onsdag 21 mars 2018

Temakväll om tonåringar

Temakvällen i v 11 leddes av Heidi Haferkamp, Barn- & Elevombudsman, och skolpsykolog Linda Rosqvist. Dessa båda talare berättade för besökande föräldrar hur forskning visar att skolframgång är en mycket viktig nyckel till att lyckas i livet! Bland annat hänvisades till Bo Vinnerljung, verksam vid Stockholms universitet.

Några goda råd till dig som förälder kom också fram:
Ha höga förväntningar på din tonåring!
Visa intresse för din tonåring!
Samarbeta med skolan.

Med dessa medel kan du hjälpa din tonåring att lyckas - både i skolan och i övriga livet.
För frågor omkring kvällen hänvisar vi till ovanstående

Prao

Vi vill påminna om att det är hög tid att söka plats och lämna in sin prao-lapp om du inte redan gjort det. Mer information finns här: https://stolof03.blogspot.se/search/label/praoinformation

onsdag 21 februari 2018

Skolsköterska

Vivi-Ann Landén kommer att tjänstgöra som skolsköterska under vårterminen ca två dagar per vecka, ibland tre. Planen är att hon är på skolan torsdag och sen antingen onsdag eller fredag. Hon kommer sätta upp en lapp på dörren där det framgår vilka dagar hon är på skolan. I huvudsak kommer hennes fokus ligga på hälsosamtalen i åk 7. Om tid finns kommer hon även att kunna erbjuda bokade besök men tyvärr finns inte så mycket tid för att ha ”öppen mottagning”. 
 Hennes mejladress är vivi-ann.landen@sigtuna.se