fredag 10 november 2017

praoinformation


Våren 2018 har eleverna i årskurs 8 på S:t Olofs skola prao under vecka 17 och 18.          
PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. Syftet med prao är att eleverna ska få en inblick i arbets-och näringsliv, att pröva på att arbeta med allt vad det innebär. Praon kan ge möjlighet att få se närmare på ett yrke, en bransch eller en arbetsplats som man är intresserad av. Tänk dock på att det är mycket upp till dig själv att tiden på praoplatsen blir bra och att den ger dig något inför framtiden.
Praoplats
För att få den praoplats man önskar rekommenderar vi att du söker din egen praoplats. Fundera på vad du vill göra, ta reda på lämpliga platser, fråga på företag direkt eller fråga via släkt, vänner, grannar och bekanta.

Resor
För dig som gör din prao inom kommunen och behöver resa för att ta dig dit delas bussbiljetter ut. Sedvanliga regler för avstånd mellan hem och skola gäller, där praoplatsen jämställs med ”skola”.
Elever kan få ersättning i form av bussbiljetter om skolvägen, sträckan mellan hem och praoplatsen, är längre än fem kilometer. Ordnar du egen praoplats utanför kommunen och motsvarande plats inte finns inom kommunen, kan ersättning utgå inom SL och UL:s biljettsystem, efter överenskommelse med skolan. För att skolan ska kunna dela ut biljetter gäller att praoblanketten lämnats in till mentor eller studie-och yrkesvägledare senast fredag 29 mars 2018.

Mat
På en del praoplatser bjuder företaget på lunch. Fråga innan vilka lunchmöjligheter som finns på just din plats. Ingen ersättning utgår från skolan om du köper egen lunch. Inom kommunen kan vi erbjuda möjligheten att äta på närmsta kommunala grundskola. Informera gärna din mentor eller studie- och yrkesvägledare innan om du tänker äta på en närbelägen skola.

Arbetstider
Är du under 16 år bör arbetstiderna hålla sig inom kl.07.00 och kl.18.00. I övrigt är tanken att du följer arbetstiderna på företaget – dock högst åtta timmer per dag, inklusive rast. Du får gärna arbeta lördag eller söndag men måste då få ledigt annan dag i veckan. Du ska inte få lön eller annan ersättning.

Försäkring
Eleven är försäkrad genom skolan. Därför ska alla tillbud och olyckor rapporteras till skolan utan dröjsmål. Bestämmelserna om vad som gäller regleras i arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer på www.av.se i broschyr Så får barn och ungdomar arbeta (pdf).

Arbetsuppgifterna
Meningen är att du ska arbeta med lättare uppgifter. Det är inte lätt för ett företag att veta vad de kan förvänta sig av just dig så prata med din handledare om du tycker uppgifterna är bra eller inte.  Det kan också  vara lättare att få roliga uppgifter om du visar att du är intresserad och gör ett bra jobb. Från skolan får du också uppgifter att arbeta med under praoperioden kopplade till dina skolämnen.
Vid frågor eller problem
Uppstår frågor eller problem under din praoperiod pratar du i första hand med din handledare. På skolan kan du vända dig till mentor eller studie-och yrkesvägledare i frågor som rör din praoplats.

Hälsningar

Mentorer och Studie-och yrkesvägledare på S:t Olofs skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar